Contact opnemen

Over ons

Een verrassend nieuw hulpmiddel voor dialoog, reflectie en verbinding in het onderwijs
“Iedereen weet wat hij doet, een gedeelte weet hoe hij het doet, maar weinigen weten waarom zij het doen” (Sinek, 2009). Schooltalk is een innovatieve tool die speciaal is ontworpen om dialoog, reflectie en verbinding te bevorderen binnen het onderwijs. Het doel van Schooltalk is om een positieve verandering teweeg te brengen in de manier waarop medewerkers binnen het onderwijs met elkaar in gesprek gaan over onderwijs. Het biedt een tool om verbinding te stimuleren tussen alle belanghebbenden in het onderwijs en stelt medewerkers in staat om direct en op een georganiseerde manier van elkaar te leren. Door interactie en samenwerking te bevorderen, zorgt Schooltalk ervoor dat onderwijsprofessionals op een constructieve en resultaatgerichte manier met elkaar communiceren.

Achtergrond
Schooltalk is gebaseerd op het concept van de Golden Circle (Sinek, 2009). Vaak beginnen we in het onderwijs met het bedenken van wat we willen doen in onze lessen, organisaties of het onderwijs in het algemeen. Het gevolg hiervan is dat we soms belangrijke zaken over het hoofd zien en niet de gewenste resultaten behalen. Om beter contact met elkaar te maken en elkaar te begrijpen, moeten we beginnen bij de kern, namelijk waarom we doen wat we doen in de klas, organisaties of het onderwijs. In Schooltalk wordt de Golden Circle op een iets andere manier toegepast. Door het gebruik van deze tool doorlopen we drie fasen: reflectie, verdieping en verbreding. Dit vormt een basis om inzicht te krijgen in elkaars gedeelde waarden, zodat we ons onderwijs kunnen opbouwen op het fundament van waarom we doen wat we doen.

Ontstaan van Schooltalk
Schooltalk is ontwikkeld door studenten van de Master Professioneel Meesterschap, een Master of Education die wordt aangeboden op de Hogeschool van Amsterdam. Een van de opdrachten was het ontwikkelen van een product dat het onderwijs zou verbeteren of ondersteunen. Als groep ging onze interesse uit naar het thema verbinding in het onderwijs. Wat is er nu mooier dan echt te verbinden met collega’s, te leren met en van elkaar en hier de tijd voor kunnen nemen? Uit onderzoek bleek dat dit ook een thema is dat bij meerdere docenten/leraren een aandachtpunt is. Ondervraagden gaven aan te weinig tijd te hebben om echt met collega’s over het onderwijs te praten en de diepgang op te zoeken, maar hier wel behoeften aan te hebben. Vanuit hier zijn wij gaan ontwikkelen en is Schooltalk tot stand gekomen. Om dit mooie product mogelijk te maken zijn wij financieel ondersteund door verschillende onderwijsorganisaties waar de studenten van de master op dat moment werkzaam waren.

De Why van Schooltalk
Er wordt binnen het onderwijs veel gepraat over het onderwijs. Docenten lopen ergens tegenaan en leggen dit voor aan collega’s. Al snel komen er van alle kanten tips en adviezen, er is vaak geen tijd om rustig met elkaar te praten en de verdieping te zoeken. De lastige situatie waar de docent tegenaan loopt blijft lastig en de docent staat er vaak alleen voor in het vinden van oplossingen.

De behoefte om rustig en met aandacht met elkaar te praten over onderwijsthema’s, voelden wij bij Schooltalk heel sterk. Ook kregen wij dit terug uit onze (werk)omgeving. Weten wij eigenlijk wel van onszelf en elkaar  waarom we doen wat we doen en hoe we dat doen? Welke normen en waarden liggen hieraan ten grondslag? Wij denken dat onderwijsprofessionals hun onderwijs nog beter kunnen maken en uitvoeren door te blijven reflecteren en vervolgens de verbinding op te zoeken met collega’s. Dit is waarom Schooltalk, volgens ons, een waardevol middel is om in te zetten in het onderwijs.

Bent u benieuwd naar onze tool? Deze kunt u vinden en downloaden via de onderstaande link:

Een verrassend nieuw hulpmiddel voor dialoog, reflectie en verbinding in het onderwijs (platformlereneninnoveren.nl)