Contact opnemen

Diensten

Schooltalk helpt u en uw organisatie om met elkaar de professionele dialoog te voeren over relevante onderwijskundige thematiek. Doordat we werken vanuit persoonlijke overtuigingen en deelnemers prikkelen om op een creatieve wijze bezig te zijn met ontwikkeling en vernieuwing zijn grote doorbraken in vaste patronen te verwachten!

Inspiratiesessie

 • Tijdsduur: maximaal 45 minuten;
 • Tarief: € 500,-;
 • Doelgroep: congressen, seminars, conferenties;
 • Doel: inspiratie voor verdere toepassing binnen eigen organisatie deelnemers.

Presentatie
Tijdens deze 45 minuten durende sessie zal Schooltalk eerst geïntroduceerd worden aan de hand van een presentatie. Deelnemers leren het ontstaan, de theoretische onderbouwing en de toepassingsmogelijkheden van Schooltalk kennen. Hierbij is er de mogelijkheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan.

Werksessie
Na de presentatie zal er kort gewerkt worden met Schooltalk om deelnemers een gevoel te laten ervaren van de systematiek. De deelnemers krijgen hierbij allemaal 15 minuten de tijd om de tool te doorlopen en met elkaar in gesprek te gaan over een onderwijskundig thema naar keuze.

Opbrengst
Na afloop van de inspiratiesessie hopen wij dat de deelnemers geënthousiasmeerd zijn over de tool en de meerwaarde hiervan. Daarnaast kunnen deelnemers na deze sessie Schooltalk zelf inzetten in het onderwijs met collega’s of team.

Studiedag(deel)sessie

 • Tijdsduur: 60 – 180 minuten;
 • Tarief: € 750,-;
 • Doelgroep: onderwijsteams;
 • Doel: inzicht verkrijgen in gezamenlijke, relevante onderwijskundige thematiek.

Presentatie
Tijdens deze sessie zal Schooltalk geïntroduceerd worden aan de hand van een presentatie. Deelnemers leren het ontstaan, de theoretische onderbouwing en de toepassingsmogelijkheden van Schooltalk kennen. Hierbij is er de mogelijkheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan.

Werksessie
Deelnemers zullen tijdens deze werksessie Schooltalk geheel ervaren. Eerst wordt er een relevant onderwijskundig thema gekozen die binnen de organisatie actueel is. Vervolgens wordt de gehele tool doorlopen en gaan deelnemers met elkaar het gesprek aan over hun eigen positie, ervaringen, mogelijkheden en onmogelijkheden in het onderwijs. Gezamenlijk zal er gekomen worden tot inzicht van hun eigen why, how en what ten opzichte van het thema. Wij zullen deze gesprekken waar nodig begeleiden, coachen, vragen beantwoorden/stellen en de tijd in de gaten houden.

Opbrengst
Ter afsluiten zal de opbrengst met elkaar besproken worden. Wat hebben jullie geleerd? Welke inzichten neem je mee? Iedere groep heeft de tijd om deze opbrengsten met elkaar te delen.

Meerdaagse training

 • Tijdsduur: in overleg;
 • Tarief: offerte op aanvraag;
 • Doelgroep: onderwijsteams;
 • Doel: op basis van inzichten en begrip werken aan inhoud voor visie- en beleidsdocumenten.

Tijdens deze meerdaagse training zullen er meerdere sessies worden georganiseerd waarin een onderwijsteam onder begeleiding met elkaar aan de slag gaat met Schooltalk. In de eerste bijeenkomst wordt Schooltalk geïntroduceerd aan de hand van een presentatie. Deelnemers leren het ontstaan, de theoretische onderbouwing en de toepassingsmogelijkheden van Schooltalk kennen. Tijdens deze presentatie is er ruimte om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. Vervolgens worden er een of meerdere relevante onderwijskundig thema’s gekozen die binnen de eigen organisatie relevant zijn.  Afhankelijk van de wens van de organisatie/ onderwijsteam en het aantal thema’s waarmee gewerkt zal worden, wordt er een inschatting gemaakt van het aantal bijeenkomsten die zullen volgen. Het doel is dat deelnemers opzoek gaan naar de persoonlijke Why, How en What omtrent de gekozen onderwijskundige thema’s. Vervolgens worden deze gezamenlijke overtuigingen gedeeld en verbonden om te komen tot gefundeerde inzichten. Vanuit deze inzichten is het mogelijk om visie- en beleidsdocumenten op te stellen welke gedragen worden binnen alle lagen van de organisatie.